Mateřské centrum Hvězdička, z. s., Benešov
Navigace
Kontaktní informace
MC Hvězdička - herna
budova Piaristické koleje,
Masarykovo náměstí 1
Benešov
Kde nás najdete?

MC Hvězdička - tělocvična
budova Jednoty Coop,
Bezručova 1064
Benešov
Kde nás najdete?

Informace o MC Vám rádi poskytneme na hvezdicka@hvezdicka.info
tel.: 731 197 930 Blanka Škorpová
tel.: 739 636 981 Martina Götzová

Poštovní adresa
Mateřské centrum Hvězdička
Jana Čechová, předsedkyně představenstva
Vančurova 1146,
256 01 Benešov

Sanace rodiny

Kontaktní osoba:

PhDr. Jana Kocurová
Tel. 734 482 618
Email: sanace.r@seznam.cz


Mateřské centrum Hvězdička rozšířilo od ledna 2013 svůj záběr o další oblast. Tou je sanace rodiny. Pro ty, kteří se s tímto termínem setkávají poprvé, krátké vysvětlení. Jedná se o preventivní práci, která směřuje k podpoře rizikových rodin. V těchto rodinách může potenciálně docházet, a v některých případech už i reálně dochází, k ohrožení dítěte či ohrožení jeho vývoje. V evidenci OSPOD Benešov (orgán sociálně právní ochrany dětí) je v současné době kolem 50 rodin, u nichž byl soudem stanoven dohled. Zpravidla jde o rodiny, kde rodiče z nejrůznějších důvodů nezvládají péči o své děti.

Abychom těmto rizikovým rodinám pomohli, a zejména pak dětem v nich, zaměstnává Mateřské centrum Hvězdička od ledna 2013 terénní sociální pracovnici, která těmto rodinám poskytuje asistenci. V současné době je již v kontaktu se devíti konkrétními rodinami. Do budoucna budeme jejich počet postupně rozšiřovat.

Mezi hlavní činnosti terénní pracovnice patří zprostředkování kontaktu rodičů a dětí se společenským prostředím. Jde například o uzavírání dohod s rodiči o docházce do školy, podpora kontaktu rodičů se zdravotnickými či školskými zařízeními, nebo zajištění volnočasových aktivit. Doprovází členy rodin na úřady, protože pro mnohé je obtížné i domluvit si sociální dávky nebo se registrovat na úřadu práce. Vyplňuje s nimi úřední formuláře. Pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Radí, jak vést domácnost, hospodařit s rodinným rozpočtem. Ale především jim pomáhá starat se dobře o děti.

S projektem sanace rodiny jsme teprve na začátku. Ale i tak věříme, že prevence v této oblasti má smysl, a že je lépe rizikové rodiny podchytit včas, pomoci jim začít fungovat relativně standardním způsobem a snížit riziko, že by v těchto rodinách docházelo k ohrožení dětí. Myslíme si také, že preventivní podpora v současnosti ušetří finance, které by bylo nezbytné do těchto rodin investovat v budoucnu (např. umístění dětí do dětských domovů, výchovných ústavů).

Ve městě Benešov dosud nebyla vytvořena kvalitní síť podpory a pomoci v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Orgán SPOD Města Benešov se potýká s nedostatkem, v podstatě s absencí, aktivit, které by přímo navazovaly nebo rozvíjely jeho činnost stanovenou zákonem. Ve městě a okolí nepůsobí žádná sociální služba, která by zajišťovala terénní služby zaměřené na ohrožené děti a doprovázení ohrožených rodin. Aktivity uvedené v projektu nenesou ambice suplovat chybějící sociální služby, ale doplňují a přispívají k rozvoji stávajících.

Mateřské centrum Hvězdička je jednou ze dvou neziskových organizací tohoto typu ve Středočeském kraji, které získaly pověření pro poskytování služeb v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Projekt je realizován s finanční podporou MPSV a Městského úřadu v Benešově.

Těší nás, že i další města v benešovském okrese se o tento typ služeb zajímají. Věříme, že se s nimi v dohledné době budeme moci podělit o naše zkušenosti z terénu.

 Pověření k výkonu SPOD

Aktivity projektu „Podpora sanace rodin z Benešova a okolí“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

                                    


| Autor: Marketa Fikejzova - MC Hvezdicka | Vydáno dne 08. 09. 2013 | 10447 přečtení | Počet komentářů: 7446 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Vyhledávání
Fotogalerie

Fotografie z našich akcí naleznete na rajce.cz nebo na facebook.com
Faceobook
Názory, postoje a komentáře můžete sledovat nebo vkládat na facebook.comMC Hvězdička je členem Sítě pro rodinu z. s. a partnerem Posázaví, o.p.s.
Copyright © 2007 MC Hvězdička Benešov, Pražská 126, budova B2, Benešov
tel.: 739 636 981, email: hvezdicka@hvezdicka.info